สสน.​ สำรวจคลองคุ้งบางกะเจ้าส่งต่อความรักเพื่อพัฒนาชุมชนคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน​

14/02/2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์​ 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน.​ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชุมชนคุ้งบางกะเจ้า​ สำรวจคลองพื้นที่บางกะเจ้า (คลองบางน้ำผึ้งและคลองแพ)โดยใช้เรือสำรวจความลึก เพื่อเก็บค่าระดับความลึกท้องคลองตามความยาวลำน้ำและหน้าตัดขวางลำน้ำ เพื่อนำข้อมูล​ไปพัฒนาคลอง​จนนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำต่อไป

ข่าวอื่นๆ