สสน.ลงพื้นที่เเนะนำก่อสร้างฝายเขาอ่างฤาไน

06/12/2019

วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่าย ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน และ นักเรียนทุน.สสน. ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้คำแนะนำการก่อสร้างฝายที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำรวม 3 ฝาย ร่วมกับ จนท.เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฯ และ ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 13

ข่าวอื่นๆ