ดร.รอยบุญ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน จ.กาฬสินธุ์

04/12/2019

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.รอยบุญ. รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ – อ่างห้วยมะโน (ลุ่มน้ำยัง) ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีผู้แทนชุมชน ส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นอำเภอนาคู และอำเภอกุฉินารายณ์ เข้าร่วมงาน 100 คนโดยมี นางสัญญา ไชยมัชซิม นายก อบต.สายนาวัง กล่าวต้อนรับ. ภายในงานผู้แทนจาก สสน. ได้ให้ความรู้กับ ชุมชนที่มาร่วมงาน

ข่าวอื่นๆ