สสน.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เผยเเพร่การประยุกต์เทคโนโลยีสำรวจ ให้ 38 หน่วยงานรัฐ-เอกชน

03/12/2019

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์เทคโนโลยีสำรวจ Mobile Mapping System (MMS) และ เทคโนโลยีสำรวจทางอากาศกับงานสำรวจในประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีสำรวจ MMS ที่มีการใช้งานร่วมกับโครงข่าย GNSS CORS ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการใช้งาน และนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 90 ท่าน จาก 38 หน่วยงาน

ข่าวอื่นๆ