สสน.ร่วมจัดนิทรรศ ‘การทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์’ พร้อมนำชุมชนเสนอผลงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

02/12/2019

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 () ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ซึ่ง สสน. เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยนำเสนอ “ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน” พร้อมทั้งมีชุมชนร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้
1. อำเภอหนองเสือ นำเสนอหัวข้อพืชเศรษฐกิจริมคลอง เพิ่มรายได้ ชาวบ้านได้ประโยชน์”
2. ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย นำเสนอหัวข้อ “พันธ์ไม้ท้องถิ่น พืชสมุนไพร”
3. ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ นำเสนอหัวข้อ “พันธุ์ไม้ท้องถิ่น พืชสมุนไพร สร้างประโยชน์แก่ชุมชน”

คะแนนเต็มจาก 0 / 5. จำนวนผู้โหวต 0

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: