ดร.สุทัศน์ เปิดกิจกรรมอาสาโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย

09/11/2019

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานและร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน “ โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง”

โดยมีอาสาสมัครจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนแม่ตาล น้อย จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และสสน. จำนวน 20 คน พร้อมทั้งอาสาสมัครจากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดและมูลนิธิโคคา – โคลา ประเทศไทย จำนวน 80 คน ร่วมดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ “สร้างระบบกรองน้ำสะอาด ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้ำอุปโภค และปลูกพืชเพื่อรักษาสภาพตลิ่ง”  ในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย และบริเวณลำน้ำแม่ตาล

ข่าวอื่นๆ