สสน.นำคณะศึกษาการจัดการน้ำ เป็นเเนวทางเเก้ปัญหาเเล้ง-หลาก อ.กุสุมาลย์

26/10/2019

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยฝ่ายจัดการน้ำชุมชน นำคณะนายอำเภอกุสุมาลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน อบต.นาเพียง พร้อมด้วยสภาเกษตรกร และชลประทานจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลากในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ต่อไป

ข่าวอื่นๆ