สสน.นำคณะศึกษาการจัดการน้ำ เป็นเเนวทางเเก้ปัญหาเเล้ง-หลาก อ.กุสุมาลย์

26/10/2019

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยฝ่ายจัดการน้ำชุมชน นำคณะนายอำเภอกุสุมาลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน อบต.นาเพียง พร้อมด้วยสภาเกษตรกร และชลประทานจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ วังบัวแดง เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลากในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ต่อไป

สสน.นำคณะศึกษาการจัดการน้ำ เป็นเเนวทางเเก้ปัญหาเเล้ง-หลาก อ.กุสุมาลย์, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

ข่าวอื่นๆ