สสน.ต้อนรับคณะสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทนจากออสเตรีย

21/10/2019

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) นำโดย ดร.รอยล จิตรดอน ที่ปรึกษาสสน. พร้อมด้วย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสสน. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย  เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของ สสน.

ข่าวอื่นๆ