ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมหารือแนวทางการจัดการน้ำชุมชน และการบริหารจัดการภัยพิบัติ

20/10/2019

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ร่วมกับคณะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และผู้บริหาร scg เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ อาทิเช่น ฝายชะลอและกักเก็บน้ำหลาก แปลงตัวอย่างเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สระพระราชทาน และป่าชุมชนวังไทรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นอกจากนี้ยังร่วมหารือแนวทางการจัดการน้ำชุมชน และการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยได้สรุปแนวทางแก้ปัญหาป่าพรุครวนเคร็ง และปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และพูดคุยการเชื่อมงานขยายผลกับชุมชนเครือข่ายอำเภอทุ่งสง (วังไทร/ ถ้ำใหญ่/ นาหลวงเสน/ ที่วัง/ และชะอวด)

ข่าวอื่นๆ