สสน.ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำ จ.ชัยนาท พร้อมถ่ายทอดการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย

18/10/2019

วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน ลงพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ เเละถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย

ข่าวอื่นๆ