สสน.สำรวจพื้นที่สร้างฝายกักเก็บน้ำเขาอ่างฤาไน พร้อม จนท.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

11/10/2019

วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 (.) โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน ลงพื้นที่ทุ่งเสด็จฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำรวจบริเวณที่เหมาะสมกับการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับแปลงหญ้าและเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ

 
และดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างท้ายฝายกักเก็บน้ำเดิม ในพื้นที่แปลงหญ้า ร่วมกับ จนท. และพนักงานจากบริษัท ร่วมเรียนรู้การสร้างฝาย เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางของอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าอย่างสมดุล

คะแนนเต็มจาก 5 / 5. จำนวนผู้โหวต 1

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: