สสน.สำรวจพื้นที่สร้างฝายกักเก็บน้ำเขาอ่างฤาไน พร้อม จนท.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

11/10/2019

วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน ลงพื้นที่ทุ่งเสด็จฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจบริเวณที่เหมาะสมกับการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับแปลงหญ้าและเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ

 
และดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างท้ายฝายกักเก็บน้ำเดิม ในพื้นที่แปลงหญ้า อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง ร่วมกับ จนท. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และพนักงานจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ร่วมเรียนรู้การสร้างฝาย เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางของอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าอย่างสมดุล

ข่าวอื่นๆ