สสน.ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัดโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ปี 2562”

04/10/2019

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2562” ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก

ในปีนี้มีกลุ่มเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายประเมิน 27 กลุ่มจากทั่วประเทศ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชนและได้เรียนรู้เรื่องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวอื่นๆ