สสน.ร่วมประชุม RECONECT นำเสนอพื้นที่คลองรังสิต เป็นต้นเเบบร่วมโครงการ

03/10/2019

วันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล เเละ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน เข้าร่วมประชุม RECONECT ณ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบร่วมในโครงการ พร้อมหารือแนวทางดำเนินงานในขั้นต่อไป

นอกจากนี้ยังรับทราบแนวทางที่จะกำหนดมาตรฐาน การติดตามประเมินผลโครงการ Nature Based Solution (NBS) ตามแนวทางของสหภาพยุโรป  (EU) และรับฟังตัวอย่างการดำเนินงาน NBS จากประเทศอื่นที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวอื่นๆ