สสน.ต้อนรับ จนท.สถานทูตอังกฤษ 12 ประเทศ ศึกษาดูงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

16/05/2024

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ต้อนรับคณะ Royal College of Defence Studies และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จำนวน 23 คน จาก 12 ประเทศ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยคณะได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และเยี่ยมชมการทำงานของระบบ True Smart Early Warning ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว) ณ ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และได้ศึกษาดูงานการจัดทำแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร สำหรับช้างป่าและสัตว์ป่า บริเวณอ่างเก็บน้ำภูไท

ข่าวอื่นๆ