สสน. จับมือ มทร. ศรีวิชัย สงขลา ผนึกกำลังความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายจัดการน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

07/05/2024

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา พร้อมคณะอาจารย์ ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมเทคโนโลยี สสน. โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสน. ให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” และเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing (HPC) ของ สสน.

จากนั้นได้หารือถึงแนวทางดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามการแพร่กระจายความเค็มในพื้นที่นำร่องสนับสนุนระบบศูนย์กลางคลังข้อมูล THAGRI เพื่อ BCG Economy Model ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลา รวมถึงเรื่องหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง อว. (อว.ส่วนหน้า) ขับเคลื่อนการจัดการน้ำชุมชนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้า อว. ทั้งนี้ ในระยะถัดไปจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ เพื่อพัฒนางานร่วมกันต่อไป

ข่าวอื่นๆ