สสน. จัดงาน “รู้น้ำ รู้อากาศ รู้ทันภัยแล้ง” วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์น้ำตลอดปี 67

05/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “รู้น้ำ รู้อากาศ : รู้ทันภัยแล้ง” เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานภาคเอกชน นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. กล่าวว่า สสน. เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ จาก 52 หน่วยงาน 12 กระทรวง เป็น คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ทำให้มีเครือข่ายภาคเอกชนนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ในพื้นที่ของท่านและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงเครือข่ายจากภาคเอกชน 19 หน่วยงาน ที่ได้มาร่วมงาน “รู้น้ำ รู้อากาศ : รู้ทันภัยแล้ง” ในวันนี้  ซึ่งมีหลายท่านนำข้อมูลไปวิเคราะห์สถานการณ์การน้ำจนสามารถฟื้นฟูและเห็นความสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ กระทั่งมีนานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ถอดบทเรียนจากงานที่ได้ทำร่วมกัน เป็นตัวอย่างความสำเร็จในระดับโลก และยังสอดคล้องกับนโยบายของ รมว.อว. ที่มองเห็นถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับเอกชนเพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ยังมี นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ นางสาววัชราภรณ์ สร้อยจำปา นักวิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลบรรยายสรุปวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ซึ่งการคาดการณ์ของ สสน. พบว่าสถานการณ์ของปี 2567 มีความคล้ายคลึงกับปี 2516 หรือ 2553 โดยทั้ง 2 ปีนี้มีการพลิกกลับหรือเปลี่ยนผ่านจากสภาวะเอลนีโญกลับมาเป็นกลางและเข้าสู่สภาวะลานีญาอย่างรวดเร็วภายใน 1 ปี ทำให้ภาพรวมปริมาณฝนของประเทศไทยในปี 2567 มีแนวโน้ม “ครึ่งปีแรกฝนน้อย ครึ่งปีหลังฝนมาก”

โดยช่วง 6 เดือนแรกจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ อาจเกิดฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน และฝนจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งปีหลังและเกิดพายุที่อาจกระทบกับประเทศไทยจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยได้ นอกจากนี้ยังนำเสนอการเข้าถึงข้อมูลของ สสน. ทั้งข้อมูลฝน ระดับน้ำ จากเว็บไซต์ thaiwater.net และ ThaiWater Mobile Application และนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ ปูนซิเมนต์ไทย (SCG), เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC), ไทยเบฟเวอเรจ, บุญรอดบริวเวอรี่, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ), ไทยน้ำทิพย์, หาดทิพย์, กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย, ปตท., ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, ดาต้า ว้าว, สยามคูโบต้า, กลุ่มเซ็นทรัล, อสมท. และ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เข้าร่วมงาน

ข่าวอื่นๆ