ดร.รอยบุญต้อนรับหน่วยงานต่างประเทศด้านป่าไม้ เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สสน.

03/04/2024

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาฯ และทีมเจ้าหน้าที่ สสน. ให้การต้อนรับหน่วยงานต่างประเทศด้านป่าไม้ อาทิ AFoCO Secretariat, Forest Aviation จากประเทศเกาหลี National office of forest, Departmental Fire and Rescue Service of Landes, Departmental Fire and Rescue Service of Charente Maritime จากประเทศฝรั่งเศส และ Country Fire Authority จากประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

 โดยทีม สสน. ได้นำเยี่ยมชมสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) พร้อมทั้งรับฟังบรรยายด้านการจัดการป่าไม้ชุมชน และความสำเร็จของแต่ละชุมชนที่ได้รับการอบรมผ่านโครงการ AFoCo Community Development Training เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ