สสน.ต้อนรับหน่วยงานรัฐปากีสถาน – World Bank – FAO เยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี สสน.

01/03/2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับหน่วยงานรัฐ แคว้นสินธ์ ประเทศปากีสถาน (Government of Sindh, Sindh Province, Pakistan) ผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank), และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food & Agriculture Organization of United Nations (FAO)) เข้าเยี่ยมชม สสน. รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

โดยทีม สสน. ได้พาเยี่ยมชมสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อ Weather Forecast & Climate Prediction System และ NHC’s Operational and Management

ข่าวอื่นๆ