สสน.ร่วมงาน eHPC2024 พร้อมนำเสนอการใช้ HPC ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

29/01/2024

วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ เป็นผู้แทนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมงาน eHPC2024 workshop on e-Science and High Performance Computing พร้อมนำเสนอในหัวข้อ ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) for International Water Cooperation ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท โดยเนื้อหาหลักกล่าวถึง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ HPC ในการจัดการข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศ อุทกวิทยาและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนความสำเร็จและกิจกรรมของ AHC ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะนำไปสู่การแบ่งปันองค์ความรู้ และการจัดการน้ำระหว่างประเทศอาเซียนที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ