สสน. ร่วมกับ คริสตอลลา จำกัด ลงพื้นที่สำรวจ-วิเคราะห์แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

08/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. นำทีม สสน. ร่วมกับ บริษัท คริสตอลลา จำกัด ดำเนินงานสำรวจเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม

โดยนำร่องในพื้นที่เป้าหมายของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงงานทำผังน้ำ 5 ตำบล​ ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย พื้นที่รวม​45,000​ไร่​ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและพิจาณาวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ