สสน. จัด “เทิด ด้วย ทำ ประเทศไทย ยั่งยืน” จับมือ อพ.- ส.อ.ท. ร่วมบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

04/10/2023

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดงาน Action Together for a Better Thailand : เทิด ด้วย ทำ ประเทศไทย ยั่งยืน” ภายในงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายในงานยังมีการบรรยายโดยผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ในหัวข้อ“Global Boiling ! Changing Management & Resilience”และเสวนาในหัวข้อ Global Boiling! Working Together 2 Better ESG”

รวมถึงจัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่” โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.) ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมลงนาม

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธ สสน. และ อพ. โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน, ดร.สุทัศน์ วีสกุล, ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผสสน. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และนำชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ อาทิ เทคโนโลยีสำรวจ ระบบโทรมาตร และการบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดสุโขทัย หนองคาย และเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆ