‘ก้าวสู่ปีที่ 11 คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ’ 52 หน่วยงาน ร่วมภาคภูมิใจ พร้อมก้าวต่อไปสู่การพัฒนาประเทศทุกระดับ

29/06/2023

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ร่วมกับสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 52 หน่วยงาน จาก 12 กระทรวง จัดงาน “ก้าวสู่ปีที่ 11 คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ พัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กล่าวเปิดงาน และสรุปการดำเนินงาน 10 ปี คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

ภายในงานยังมีการบรรยาย เรื่อง ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาประเทศ และเวทีระดมความคิดเห็น ภายใต้เสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวการจัดทำ Road Map ในการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติต่อไป

ข่าวอื่นๆ