สสน.ร่วมงานประชุมวิชาการ KWRA 2023 พร้อมนำเสนอการพยากรณ์ระดับน้ำเเม่น้ำโก-ลก ด้วย Machine Learning

26/05/2023

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้รับเกียรติจากสมาคมนักอุทกภัยวิทยาไทย (Thai Hydrologist Association : THAI HYDRA) ส่งผู้แทนจำนวน 2 ท่าน จากฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้แก่ นายพีรณัฐ ดรปัญญา และ นางสาววัชราภรณ์ สร้อยจำปา เข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “การพยากรณ์ระดับน้ำในเเม่น้ำโก-ลกด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเครื่องเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วม (Water Level Prediction on the Golok River Utilizing Machine Learning Technique to Evaluate Flood Situations)” ในงานประชุมวิชาการ Korea Water Resource Association (KWRA) ปี 2023 ส่วนของ Global Invitational Session ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Delpino เมืองโกซอง จังหวัดคังวอนโด ประเทศเกาหลีใต้

โดย นายพีรณัฐ เป็นผู้แทนนำเสนอ การใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบเครื่อง (Machine Learning) ประกอบกับผลการคาดการณ์ฝนจาก WRF-ROMS ของ สสน. เพื่อนำมาคาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกล่วงหน้า 72 ชั่วโมง บริเวณสถานี X.119A สะพานลันตู ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จากการรายงานผลการคาดการณ์ภายใต้การประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการประเมินสถานการณ์แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโกลก ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการรับมือ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน

ข่าวอื่นๆ