สสน. ต้อนรับคณะ ธปท. – สถาบันป๋วยฯ หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

01/03/2023

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร สสน. ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เเละผู้บริหารจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศและน้ำ ไปสู่ เศรษฐกิจ การเงินร่วมกันในอนาคต

จากนั้นได้เยี่ยมชมระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ หรือ HPC ที่บริเวณชั้น 2 และนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติที่ บริเวณชั้น 1 อาคาร สสน.

ข่าวอื่นๆ