ดร.สุทัศน์ ต้อนรับคณะบุคลากรสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

02/11/2022

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับบุคลากร คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการทำงานและหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร และต่อยอดงานวิจัยต่อไป

ข่าวอื่นๆ