สสน.ต้อนรับ รองรัฐมนตรีฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่ง สปป. ลาว

12/10/2022

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. นำโดย ดร. รอยล จิตรดอน ประธาน สสน. ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่ง สปป. ลาว และคณะ พร้อมทั้ง ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. พร้อมนำเสนอระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ รวมถึงสาธิตการแสดงข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ Thaiwater.net และเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน

ข่าวอื่นๆ