สสน.ร่วมบรรยายพิเศษ Global to Local: Sustainability of water by science เพื่อความมั่นคงน้ำทุกระดับชั้น

03/10/2022

วันที่ 30 กันยายน 2565 ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, Mr. Marco Toscano-Rivalta หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) และ Ms.Carlee Wright ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลน้ำ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “Global to Local: Sustainability of water by science” หรือ การบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงด้านน้ำในทุกระดับชั้น ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Expo ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รับชมย้อนหลังได้ที่

ข่าวอื่นๆ