สสน.ร่วมงาน Sustainability EXPO 2022

27/09/2022

วันที่ 26 กันยายน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เเละประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Sustainability EXPO 2022 หรือ SX 2022 โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. เเละ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผสสน. ร่วมพิธีเปิดงานเเละนำชมบูธ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝน ระดับน้ำ เเละสภาพอากาศ เเละแอปพลิเคชัน Thaiwater โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งเเต่วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 บริเวณฮอลล์ 3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวอื่นๆ