สสน.ร่วมงาน Sustainability EXPO 2022

27/09/2022

วันที่ 26 กันยายน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เเละประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Sustainability EXPO 2022 หรือ SX 2022 โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. เเละ รองผสสน. ร่วมพิธีเปิดงานเเละนำชมบูธ และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการ ตามแนวพระราชดำริ ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝน ระดับน้ำ เเละสภาพอากาศ เเละแอปพลิเคชัน Thaiwater โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งเเต่วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 บริเวณฮอลล์ 3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวอื่นๆ