ไทยเบฟ เยี่ยมชมพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือกับ สสน.

11/08/2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รอง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารฯ สสน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทีมผู้บริหารฯ

พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำของ สสน. ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2 และหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่าง 2 หน่วยงานร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ