ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ เยี่ยมชม สสน. พร้อมหารือแนวทางจัดการน้ำในพื้นที่และระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ

12/07/2022


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สสน. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสทนช. ภาค 2 เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน.

โดยคณะผู้บริหาร สสน. นำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”, ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ, ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ พร้อมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และลุ่มน้ำเจ้าพระยาในมิติต่างๆ

เนื่องจาก จ.นครสวรรค์เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงต้องมีแนวทางบริหารจัดการน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่ง สสน. ได้นำเสนอข้อมูลการจัดการน้ำชุมชน การคาดการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แนวทางดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฯลฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการประมง รวมทั้งหาแนวทางการจัดการตะกอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและหน่วงน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูน้ำหลาก พร้อมเร่งดำเนินการศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ตอบโจทย์การบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ