อธิบดีกรมอุตุ เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ-บูรณาการงานร่วมกับ สสน.

30/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. เเละคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สสน.ให้การต้อนรับ

พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที” ณ บริเวณโถงชั้น 1 ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ และระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2 จากนั้นรับฟังการนำเสนอความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และ สสน.โดย ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต

ข่าวอื่นๆ