สสน.ร่วมกับ ACIOA จัดประชุมการใช้ข้อมูลสารสนเทศน้ำเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติในอาเซียน

31/08/2021

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน) และประธาน ASEAN Hydroinformatics Data Center เเละ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน) พร้อมทั้งผู้บริหาร สสน. ร่วมกับ ASEAN CIO Association (ACIOA) จัดประชุมหัวข้อ การใช้ข้อมูลสารสนเทศน้ำเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติในอาเซียน “Hydroinformatics for Disaster Management in ASEAN” ผ่านทางออนไลน์

โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติในอดีต และร่วมกันฝึกซ้อมรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นในอาเซียน (Pre-During-Post Disaster)

ข่าวอื่นๆ