ดร.สุทัศน์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ด้านบรรยากาศและคุณภาพอากาศของไทย

23/11/2020

วันที่ 23 พฤศจิกายน ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยด้านบรรยากาศและคุณภาพอากาศของไทย (Air Quality and Climate Research Center) เพื่อกำหนดทิศทางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย วางแนวทางส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิจัยคุณภาพอากาศและสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการว่างกรอบการวิจัยพื้นฐานให้นักวิจัยทำงานรวมกันอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในช่วงเวลา 5-10 ปี ล่วงหน้า

ข่าวอื่นๆ