โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย สสน.คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

17/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร หัวหน้างานแบบจำลอง เป็นผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โดย สสน.ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ ในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

ข่าวอื่นๆ