โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย สสน.คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

17/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร. หัวหน้างานแบบจำลอง เป็นผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โดย .ได้รับ ในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

ข่าวอื่นๆ