โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย สสน.คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

17/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร หัวหน้างานแบบจำลอง เป็นผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โดย .ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ ในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

ข่าวอื่นๆ