ดร.ธีรวัฒน์ เยี่ยมชมการทำงาน สสน. พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนา Big Data สู่ Data Science

04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการบริหาร สสน. พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. และทีมผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับ ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. และหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนา Big Data สู่ Data Science

ข่าวอื่นๆ