ดร.ธีระ สูตะบุตร พร้อมคณะเยี่ยมชมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ สสน.

17/07/2020

วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีต รมว.กระทรวงเกษตรฯ และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. โดยมี ดร. ดร.ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เเละคณะผู้บริหาร สสน. ให้การตอนรับ

พร้อมรับฟังบรรยายเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ จากนั้นเยี่ยมชมระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ และอาคารสำนักงาน ห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร สสน.

ข่าวอื่นๆ