รัฐมนตรี อว.เยี่ยมชมบูธ สสน. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

22/08/2019

วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย นางศรีสุดา สุขสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมบูธ สสน. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ข่าวอื่นๆ