สสน. จัดกิจกรรมเยี่ยมชม “หอมนสิการ”

05/06/2024

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดกิจกรรมเยี่ยมชม “หอมนสิการ” และเรียนรู้ฝึกสมาธิชิมลองเพื่อให้สัมผัสความสงบใจ จากการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ ภายใต้กิจกรรมการกล่อมเกลาจิตด้วยการปฏิบัติธรรมขั้นต้น โดยมีบุคลากร สสน. จำนวน 41 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอมนสิการ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ข่าวอื่นๆ