สสน.ร่วมวันสงกรานต์ อว. ประจำปี 2567

11/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารเเละอดีดผู้บริหารกระทรวง อว. เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ศรีอยุธยา)

จากนั้น รอว. และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย และรับชมการประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่ง สสน. ได้ส่ง นางสาวรพีพร ก๋าสมุทร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ข่าวอื่นๆ