สสน.รับเกียรติบัตร คนดีศรี อว. ประจำปี 2566

03/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ในโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง อว. ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำหรับปีนี้มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” จำนวน 15 ราย โดย นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เป็นหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรี อว. ประจำปี 2566”

ข่าวอื่นๆ