สสน.จัดสัมมนาสื่อสาร ภารกิจ แผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ของ สสน. ปี 2567

12/02/2024

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 THE HALLS wedding and conference venue มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สสน. รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีในระดับฝ่าย แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ทุกคน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานรับรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ทิศทางและเป้าหมาย ของ สสน. ร่วมกัน และนำไปสู่การวางแผนงานและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของตนเองได้

โดยมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการของ สสน. โดย ดร. ผู้อำนวยการ สสน. และการนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับฝ่ายโดย บุคลากรตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย

การสื่อสารแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการวิจัยและสารสนเทศ โดย ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ ตำแหน่ง นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา

การสื่อสารแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ โดย นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ตำแหน่ง นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา

เเละ การสื่อสารแผนปฏิบัตการด้านขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงและยั่งยืน โดย นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารนโยบายด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ

ข่าวอื่นๆ