สสน.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

01/05/2020

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสน. ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1

ข่าวอื่นๆ