ดร.สุทัศน์ นำจนท.สสน.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง อว.

01/11/2019

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00น. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมด้วย ดร. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และบุคลากร สสน. จำนวน 6 คน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดชิโนรสาราม วรวิหาร

ข่าวอื่นๆ