บัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์

บัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดำรงตำแหน่ง

ลำดับที่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สถาบันและองค์กรต่างประเทศ วัน เดือน ปี สถานที่
1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐอสสเตรีย
5 ต.ค. 2507 สถาบันการดนตรีและศิลปะ
แห่งกรุงเวียนนา
2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษ
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
16 ต.ค. 2527 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
3* สมาชิก มูลนิธิสมุทรศาสตร์ เมืองนอร์ฟอล์ก
รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
5 มิ.ย. 2532 ถวายผ่านสำนักราชเลขาธิการ
4* สมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชสมาคมถ่ายภาพแห่งสหราชอาณาจักร
เมืองบาธ สหราชอาณาจักร
24 ก.ค. 2533 ถวายผ่านเอกอัครราชทูตไทย
ประจำสหราชอาณาจักร
5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ
กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส
12 พ.ย. 2534 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
6 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งออสเตรเลเชียน 29 เม.ย. 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
7 สมาชิกกิตติมศักดิ์ สถาบันวิศวกรโยธาแห่งสหราชอาณาจักร
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
4 ต.ค. 2543 วังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งดินบะระ
เมืองเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
9 ก.ค. 2544 วังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
9** สมาชิกกิตติมศักดิ์ สโมสรแล่นเรือใบแห่งสหราชอาณาจักร 24 ส.ค. 2549 ถวายผ่าน สำนักราชเลขาธิการ

(*) ไม่พบคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ, (**)ไม่มีคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
Dot orange2.gif หน้าแรกประมวลคำสดุดีพระเกียรติคุณฯ Dot orange2.gif บัญชีปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ Dot orange2.gif บัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ Dot orange2.gif บัญชีรางวัลฯ Dot orange2.gif พระราชกรณียกิจ