ท-เทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:15, 5 ตุลาคม 2552 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 
ความสนพระราชหฤทัยด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสโรงงานคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่ซิลิคอนวอลเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในพุทธศักราช ๒๕๐๓ หลังจากนั้นพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์สะท้อนออกมาจากที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์บัตร ส.ค.ส. พระราชทานพรปีใหม่พร้อมคำคมแง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชบริพารและประชาชนชาวไทยทุกปี

แม้ว่าในช่วงแรกตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๙ เรื่อยมาจะทรงใช้เครื่องเทเล็กซ์หรือโทรพิมพ์ประดิษฐ์บัตร ส.ค.ส. จวบจนพุทธศักราช ๒๕๓๐ ทรงเปลี่ยนเทคโนโลยีการประดิษฐ์บัตร ส.ค.ส. มาทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ทรงใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ ที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น จวบจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานบัตร ส.ค.ส. พระราชทานพรปีใหม่แล้วจำนวน ๒๐ บัตร

นอกจากนี้ ทรงสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ รวมถึงทรงประดิษฐ์ Font หรือรูปแบบตัวอักษรที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง ทรงตั้งชื่อแบบ อักษรนั้นตามสถานที่ประทับ ณ ขณะที่ทรงสร้างแบบขึ้นเช่น Font จิตรลดา Font ภูพิงค์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังทรงศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอักษรเทวนาครีหรือที่ทรงเรียกว่า "ภาษาแขก" ด้วยพระองค์เอง นับว่า ทรงเป็นนักประดิษฐ์โปรแกรมตัวอักษรเทวนาครีขึ้นเป็นคนแรกในประเทศไทย

จากความสนพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้จุดประกายให้แก่วงการคอมพิวเตอร์ของไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน

อาจกล่าวได้ว่า ในการทรงงานอดิเรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนเนื่องเพราะไม่ว่าพระองค์จะทรงงานอดิเรกใด แม้พระราชประสงค์จะเพื่อความสำราญพระราชหฤทัย แต่ก็ทรงงาน อย่างจริงจัง เอาพระราชหฤทัยใส่ และทรงพัฒนาให้ถึงที่สุดจนคุณประโยชน์จากงานอดิเรกนั้นได้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งดูเพิ่มเติม ส.ค.ส.พระราชทาน