รูปแบบรายการลำดับ

รุ่นแก้ไขเมื่อ 04:10, 27 กุมภาพันธ์ 2551 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
Wiki subjects
โครงสร้าง
การแก้ไข้หน้าบทความ
เทคนิคการแก้ไขหน้า

รูปแบบคำสั่งสำหรับรายการลำดับ

จากตัวอย่างในตารางด้านล่างนี้ คือรูปแบบการกำกับคำสั่งเพื่อจัดข้อความให้อยู่ในรูปแบบรายการลำดับพื้นฐานทั่วไปที่ใช้งานบ่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การใช้คำสั่ง ตัวอย่าง
* ลำดับรายการง่ายๆ:
** เริ่มที่แต่ละบรรทัด
* ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน
** ถ้าใช้เครื่องหมายดอกจันเพิ่มมากขึ้น
*** หมายถึงลำดับย่อยลงไปอีก
 • ลำดับรายการง่ายๆ:
  • เริ่มที่แต่ละบรรทัด
 • ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน
  • ถ้าใช้เครื่องหมายดอกจันเพิ่มมากขึ้น
   • หมายถึงลำดับย่อยลงไปอีก
*การขึ้นบรรทัดใหม่
*ต่อจากรายการลำดับนั้น
หมายถึงการสิ้นสุดการแสดงลำดับรายการ
แต่
*คุณสามารถ
*เริ่มรายการลำดับใหม่ได้
 • การขึ้นบรรทัดใหม่
 • ต่อจากรายการลำดับนั้น

หมายถึงการสิ้นสุดการแสดงลำดับรายการ

แต่

 • คุณสามารถ
 • เริ่มรายการลำดับใหม่ได้
# การใช้รายการลำดับตัวเลข
## ทำให้ดูมีการจัดลำดับเรียบร้อยดี
## ง่ายกับการติดตาม
 1. การใช้รายการลำดับตัวเลข
  1. ทำให้ดูมีการจัดลำดับเรียบร้อยดี
  2. ง่ายกับการติดตาม
* คุณยังสามารถ
**ตัดบรรทัด
**ได้ตามตัวอย่างนี้
 • คุณยังสามารถ
  • ตัดบรรทัด
  • ได้ตามตัวอย่างนี้
; รายการคำจำกัดความ
; รายการ : คำจำกัดความ
; อัฒภาค ตามด้วยคำ
: ทวิภาคตามด้วยคำจำกัดความ
รายการคำจำกัดความ
รายการ 
คำจำกัดความ
อัฒภาค ตามด้วยคำ
ทวิภาคตามด้วยคำจำกัดความ
* หรือจะสร้างรายการลำดับแบบผสม
*# โยงใยสัมพันธ์กัน
*#* เหมือนกับตัวอย่างนี้
*#*: งาน
*#*; แอปเปิล
*#*; กล้วย
*#*: ผลไม้
 • หรือจะสร้างรายการลำดับแบบผสม
  1. โยงใยสัมพันธ์กัน
   • เหมือนกับตัวอย่างนี้
    งาน
    แอปเปิล
    กล้วย
    ผลไม้


กลับหน้าหลักคู่มือการใช้งาน