โครงการตามพระราชดำริ

รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:27, 7 พฤศจิกายน 2551 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 

โครงการตามพระราชดำริ หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา และทรงเสนอแนะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการพิจารณาความเป็นไปได้ และร่วมดำเนินการ เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ต่อมาได้เปลี่ยนใช้คำว่า "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็นส่วนใหญ่

เมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการในช่วงพุทธศักราช ๒๔๙๘ .............