โครงการตามพระราชประสงค์

รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:26, 7 พฤศจิกายน 2551 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 

โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้เกิดขึ้น ทรงงานด้วยพระราชทรัพย์ ทรงปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและทดลองจนได้ผลสรุปที่ดี และทรงมั่นพระราชหฤทัยว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาล หรือผู้สนใจรับไปดำเนินงานต่อ แบ่งเป็นโครงการในเขตพระราชฐานและโครงการทดลองนอกพระราชฐาน

การศึกษาเรื่องข้าวและการทำนารอบบริเวณพระตำหนักจิตรลาดรโหฐาน พระราชวังดุสิต เช่น นาข้าวทดลอง โรงสีข้าว โรงอัดแกลบ