เทคนิคต่างๆ

Wiki subjects
โครงสร้าง
การแก้ไข้หน้าบทความ
เทคนิคการแก้ไขหน้า


เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมรวมคำสั่งเทคนิคในงานเขียนวิกิต่างๆ ที่เป็นรายละเอียดย่อย เท่าที่พอจะรวบรวมได้ ดังนี้

การลิงก์ตอนเนื้อหาในหน้าเดียวกันหรือหน้าอื่น

  • การลิงก์ตอนเนื้อหาในหน้าเดียวกัน คำสั่งที่ใช้คือ
[[#ชื่อตอนเนื้อหา|ข้อความที่จะแสดง]]
  • การลิงก์ตอนเนื้อหาในหน้าอื่น คำสั่งที่ใช้คือ
[[ชื่อหน้าบทความ#ชื่อตอนเนื้อหา|ข้อความที่จะแสดง]]


การทำอ้างอิงและเชิงอรรถ

หากเราต้องการทำอ้างอิง หรือทำเชิงอรรถที่ท้ายบทความ เราสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งกำกับ <ref>.....</ref> ในส่วนที่เราต้องการให้ปรากฏเป็นการอ้างอิงที่ท้ายหน้า เมื่อกำกับคำสั่งแล้วจะปรากฏเป็นตัวเลขตัวยกตรงท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิงนั้น เมื่อมีการอ้างอิงอีกครั้งในหน้าบทความ ตัวเลขยกนั้นก็จะปรากฏอัตโนมัติเป็นลำดับต่อๆ ไป นอกจากนี้เรายังสามารถทำการอ้างอิงซ้ำกับการอ้างอิงที่ได้อ้างอิงไปแล้ว สามารถสรุปวิธีการได้ดังนี้
*ใช้คำสั่ง <ref>.....</ref> เมื่อต้องการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ต้องการอ้างอิงข้อมูลนี้ซ้ำอีกครั้ง
*ใช้คำสั่ง <ref name="ชื่ออ้างอิง1">.....</ref> หากต้องการใช้เพื่ออ้างอิงซ้ำอ้างอิงเดิมอีกครั้ง
*ใช้คำสั่ง <ref name="ชื่ออ้างอิง1"/> หากต้องการอิงข้อความอ้างอิงเดิมที่ได้อ้างอิงไปแล้วอีกครั้ง
*ใช้คำสั่ง <references/> เมื่อต้องการให้รายการอ้างอิงทั้งหมดปรากฏเป็นรายการเชิงอรรถที่ท้ายหน้า

ตัวอย่างการอ้างอิงและเชิงอรรถ


ต้องการอ้างอิงข้อมูลโดยจะไม่มีการอ้างอิงซ้ำอีกครั้ง <ref>อ้างอิงปกติ</ref>
ต้องการอ้างอิงซ้ำในคราวหลัง ครั้งแรกที่อ้างอิงก็กำหนดชื่ออ้างอิง <ref name="อ้างอิง 1">อ้างอิงครั้งที่หนึ่ง</ref>
ต้องการอ้างอิงซ้ำอ้างอิงเดิมเป็นครั้งที่สอง <ref name="อ้างอิง 1"/>   
ต้องการอ้างอิงซ้ำอ้างอิงเดิมเป็นอ้างอิงครั้งที่สามกับอ้างอิงข้อความใหม่ <ref name="อ้างอิง 1"/><ref>อ้างอิงใหม่</ref>


นอกจากการอ้างอิงแบบกำหนดพิมพ์ข้อความธรรมดาแล้ว หากเราต้องการอ้างอิงข้อมูลที่มีการทำแม่แบบไว้เช่นชื่อหนังสือ ซึ่งต้องอ้างอิงในรูปแบบเหมือนๆ กันหลายครั้ง เราก็สามารถอ้างอิงจากแม่แบบที่ทำไว้เช่น อ้างอิงจากแม่แบบชื่อ {{ชื่อหนังสือ}} โดยใช้คำสั่งคือ


<ref>{{ชื่อหนังสือ|พยอม ตันติวัฒน์|สมุนไพร|สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย|กรุงเทพมหานคร|โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|2|2521}}</ref>


ผลการแสดงคำสั่งคือ


การอ้างอิงกับแม่แบบ <ref>แม่แบบ:ชื่อหนังสือ</ref>


หากเราต้องการดูข้อความที่อ้างอิง ให้คลิกที่ตัวเลขตัวยก ระบบก็จะพาเราไปที่ข้อความอ้างอิงท้ายหน้าตามเลขอ้างอิงที่คลิก แต่ที่สำคัญเมื่อทำการอ้างอิงไว้แล้ว จะต้องใช้คำสั่งกำกับเพื่อให้ปรากฏเชิงอรรถที่ท้ายหน้าบทความด้วย คำสั่งที่ใช้คือ <references/> จะปรากฏเชิงอรรถดังตัวอย่างต่อไปนี้


<references/>

การแสดงสูตรคณิตศาสตร์

กลับไปหน้าคู่มือการใช้งาน