เครื่องบินฝนหลวง


เครื่องบินฝนหลวง


เครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงในปัจุบันเครื่องบินที่ใช้ปฏบัติการฝนหลวงในอดีต


สำนักฝนหลวง.jpg
ข้อมูลจาก สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร